Sunday, January 6, 2013

Jab Déanta!

http://www.youtube.com/watch?v=ilaByZZFy3Q

D'éirigh linn!  Théis mí bheag oibre, ag cumadh agus ag blagáil anseo, chuir Rís ceolchoirm le chéile ar Oíche Stiofáin Tí Mholly in Indreabhán agus thaifead muid 10 n-amhrán nua a bheas anois ag dul suas ar Youtube - agus tá súil againn albam iomlán a thaifead taobh istigh de mhí nó dhó eile. Tá muid fíor bhuíoch do Róisín agus do Thomáis a rinne taifead dhúinn ar an oíche agus don uile dhuine a tháinig chun tacaíocht a thabhairt dhúinn.  Cuireadh go mór leis an ngrúpa ar an oíche nuair a chas Toner Quinn fidil agus Tadhg MacDhonnagáin bass linn - nár bhreá dá mbeadh a léithid le Rís i gcónaí!  Théis gur chas muid an seit uilig bhí amhráin ó Thadhg féin agus ó Ghearóid Ó Murchú, agus seisiún amhránaíochta agus ceoil ón iliomad duine - an-oíche go deo.

Seo an seit a chas muid ar an oíche:

Feamainn agus Bainne Géar
Purgadóir
Craith's ag Cartadh
Torann i nGaza
Meiriceá
Tada Againn
Dumhach na Leanbh
Ór
A Ghealach Bhréagach
Bradley...

Leanfaidh muid orainn leis an mblag seo nó go mbeidh an t-albam taifeadta... cuirfidh muid na h-amhráin suas de réir mar a bheas eagar orthu ar Youtube...

Thursday, December 27, 2012

Gig den scoth aréir!


Míle buíochas le chuile dhuine a tháinig chun éisteacht linn Tí Mholly aréir, uair gur sheinn muid an deich n-amhrán nua mar chríoch ar an togra seo... rinne muid taifead ar an ngig freisin agus beidh muid á chur suas ina iomlán ar youtube agus ar an mblag seo go gairid.  Buíochas ó chroí freisin le Toner Quinn agus Tadhg MacDhonnagáin a bhí a seinnt linn ar an oíche agus le Tomás Mac Con Iomaire agus Róisín Ní Eadhra a bhí i mbun taifead fuaime agus físe.  Bhí an-oíche go deo againn agus bhris seisiún iontach amach théis an ghig.  For posterity sake, mar a déarfá, b'é an set list ná:

Feamainn agus Bainne Géar
Purgadóir
Craith 's ag Cartadh
Torann i nGaza
Meiriceá
Tada Againn
Dumhach na Leanbh
Ór
A Ghealach Bhréagach
Bradley

Saturday, December 22, 2012

A Ghealach Bhréagach: Dréacht Gharbh!

A Ghealach Bhréagach, thuas san aer
Dúirt tú liom go mbeinn chomh saibhir leis an spéir
Go bhfaighinn málaí óir is airgid gan stró. ó ó ó...

A Ghealach Bhréagach, an chonúis bhréan
Chreid mé chuile ní a dúirt tú ós mo chionn
Ach chuir tú mearbhall orm is chas mé chuile threo óóó

Ná bí ag inseacht bhréaga dhom...

A Ghealach bhréagach, a mháistir dhian
Cur i gcéill a thagann uaitse ós mo chionn
Tá mé caite anseo ar nós bochtán ar an mbóthar
Óóóóóó

Dréacht 1 Liricí Meiriceá

Tá mé ag dul ar ais arís ann
Go líonfaidh mise suas mo chroí thall
i Meiriceá, Meiriceá...
Is cuma liom céard a dhéanfaidh's mise ann
Má éiríonn liom, nó má chlisim
i Meiriceá, Meiriceá

An dtiocfá liom?

Ag siúl ar bheilbhit a bheas mé thall ann
Beidh cliú agus cáil ormsa ar ball ann
Meiriceá...
Ní aithreoidh mise uaimse tír ná trá ann
Is ní shilfinn deoir ó mo chroí go brách ann
i Meiriceá...

An dtiocfá liom?

Tiún oscailte:
Má thagann tú,
déanfaidh muid an teach seo leagan síos...
Má tagann tú athróidh muid an chrá go gáire arís...
Ní thiocfaidh lá aois orainn thall ann
Déanfaidh muid faoistin thall ann
Tiocfaidh glan ó chroí arís...

i Meiriceá...

Slán le Pointe agus Slán le Fionán
Slán le fuacht agus slán le beagán
Slán le crá, Slán le crá, Slán le crá...

Feic san aer thú a rialtóir bhradach
Chaith tú mo shaol sa amach ó chladach anonn go
Meiriceá Meiriceá.....

Breandán

Liricí do 'Ór' - Richie...

An bhfaca tú an bhean sin ag breathnu ort, ag breathnu ort
An bhfaca tú an bhean, bhfaca tú an bhean
Seacht lá le trí
Seachtainí séard a bhí, ar a hintinn aici,
Ar a hintinn aici,
Is maith léi ór... Is maith léi ór

Lasfadh sí do theachsa
Sí fíáin, sí folláin
Bí fáire ar a láimh, fáire ar a láimh,
Siúileann sí ar chrúib, 's meallfaidh sí thú le liúibh mar is maith léi ór, is maith léi ór,
Is maith léi ór, ór

(Droichead)
Ceann dona laethanta seo
Tiocfaidh sí i gcomharbacht ort
Más maith sin nó más olc
Ceann dona laethanta seo
Déanfaidh sí céard is gá chun a buille beag a fháil...
Is maith léi ór

Scaoil isteach an ghrian anois
Do láimh anois, do chroí arís
Mar is fearr léi Ór
Muid uilig ar nós ór
Is maith linne Ór
Is maith linne ór

Friday, December 21, 2012

Cartaigh's ag Craith... Breandán

Dhúisigh mé ar maidin sular éirigh an ghrian bhí mé
cartaigh's ag craith le pian
las mé suas gail go gcuirfinn plúch deataí trím bhí mé
cartaigh's ag craith le, ag craith le...
pian.
ghearr sioc na maidne tríd na súille i mo chinn bhí mé
cartaigh's ag craith le pian
shiúil mé go caladh nó go bhfaighinn ceann chruinn, bhí mé
cartaigh's ag craith le... ag craith le

ó na fada, fada fuar an lá
gan tada ann dhom ach crá
nach fada uaim an oíche...
wó ó ó...

thart ar mheánlae a cuireadh fios ar an draoi
bhí mé, cartadhs ag craith gan é...
d'ardaigh mo chroí agus chuaigh mo chloigeann ar strae,
bhí mé, cartaigh's ag craith le... ag craith..


Tada Againn... Liricí... Richie.

Aifeal fadó an lá
Braon eile ón mbuidéal
'S brón ar an mbás
Scaoil amach an uaigneas
Agus scaoil isteach an ghrá

Siopa eile dúnta 1,2,3
Tada istigh sa mbanc agam
I dtraipisí
Ach seod é méid atá againn
Scaoil amach ós ard

Solas i do shúile Oh oh oh
Pilliúr Leat sa mbaile (dm, am)
Solas i do shúile
Ach níl tada fágtha againn

Níl tada fágtha ach dul san arm
Plean ar bith i mo ghloic agam
Ach tiocfaidh an t-am
Ó a chailín fan liom is beidh muid slán

Ná labhair liomsa faoi do thodhchaí léamh,
Mar theastódh mírúilt chun do chroísa théamh
Póigín an bháis 's gan tada fágtha againn

Solas I do shúile x2